1. Polska 5 lotów
2. Austria 4 loty
3. Macedonia 4 loty
4. Serbia 4 loty
5. Niemcy 3 loty
6. Hiszpania 2 loty
7. Kuba 2 loty
8. Meksyk 2 loty